بازی پازل کودکان

پازل شکلی

بازی پازل اشکال : وقت آن رسیده است که مقداری فسفر بسوزانید ! در این بازی زیبا در هر مرحله یک الگو به شما داده می شود و شما باید با استفاده از اشکال هندسی…