بازی فکری


دنیای نقاشی و رنگ

بازی دنیای نقاشی و رنگ : در این بازی فکری سرگرم کننده و زیبا شما باید در هر مرحله رنگ های مختلف را به یکدیگر برسانید تا از مراحل عبور کنید. مراقب عنکبوت ها باشید…

تعادل را حفظ کنید

بازی تعادل را حفظ کنید : وقتی که بخواهید قدرت ذهن و تمرکز خود را بسنجید چه کاری را مدنظر دارید ؟ چطوره در این بازی زیبا قدرت تمرکز خودتون رو محک بزنید ؟ در…